USMENO PREVOĐENJE

Usmeno prevođenje je prijenos verbalne komunikacije s izvornog na ciljni jezik. Osim samog prijevoda, prevoditelj prenosi i smisao izrečenog.

Najčešći oblici usmenog prevođenja su simultano i konsekutivno prevođenje.

SIMULTANO PREVOĐENJE

Simultani prijevod najsloženiji je oblik prevođenja. Zahtijeva rad dvaju prevoditelja s posebnim kvalifikacijama koji se tijekom prijevoda međusobno izmjenjuju. Svoj posao obavljaju u zvučno izoliranim kabinama u kojima slušalicama slušaju govornika te istodobno usmeno prevode na ciljni jezik.

Simultani prijevod najviše se koristi na višejezičnim konferencijama i zahtijeva posebnu vrstu opreme (slušalice i mikrofone) koju osigurava organizator događaja.

KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE

Konsekutivni prijevod je oblik prevođenja pri kojem prevoditelj tijekom govornikova izlaganja zapisuje bilješke koje iznosi u obliku sažetka nakon završetka govora. Taj oblik prijevoda namijenjen je isključivo skupovima s manjim brojem sudionika te za njega nije potrebna nikakva posebna oprema. Ako je riječ o konsekutivnom prijevodu koji traje cijeli dan ili nekoliko dana, potrebno je naručiti dva prevoditelja.

NARUČIVANJE / NAPLATA / OTKAZ KONSEKUTIVNOG I SIMULTANOG PRIJEVODA

Usmene prevoditelje potrebno je naručiti najkasnije dva tjedna prije predviđenog datuma prijevoda i osigurati prevoditeljima sve dostupne materijale za pripremu.

NAPLATA USMENOG PRIJEVODA

Usmeno prevođenje naplaćujemo prema satnici/dnevnici koja ovisi o jeziku i vrsti prijevoda. Klijent snosi i sve popratne troškove (prijevoz, smještaj i hranu) tijekom angažmana.

OTKAZ NARUČENOG USMENOG PRIJEVODA

Klijent može bez troškova otkazati naručeni usmeni prijevod 7 dana prije zakazanog prijevoda. Otkazivanje unutar roka od 7 dana prije dogovorenog termina naplaćuje se naknadom za otkaz.

PONUDA

Upit o usmenom prevođenju pošaljite nam putem e-maila i poslat ćemo vam ponudu s cijenom prijevoda.