OVJERENI PRIJEVOD

Ovjereni prijevod jest prijevod dokumenta čiju sadržajnu, stilsku i terminološku istovjetnost s izvornikom svojim pečatom i potpisom jamči ovlašteni sudski tumač. Rok važenja ovjerenog prijevoda je neograničen, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.

SUDSKI TUMAČ

Sudskog tumača imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda.

Posao sudskog tumača je da na zahtjev suda, pravne ili fizičke osobe prevodi pisani ili izgovoreni tekst s hrvatskog na strani, sa stranog na hrvatski ili s jednog na drugi strani jezik za koje je imenovan. Prijevodi sudskih tumača moraju biti u potpunosti vjerni tekstu izvornika.

Tongue TRANSLATIONS izrađuju ovjerene prijevode sudskog tumača na 17 europskih jezika. Tim se sastoji od velikog broja sudskih tumača specijaliziranih za različita područja, čime jamčimo visoku kvalitetu i postižemo izvođenje prijevoda u najkraćem roku.

Odobravamo popust na sve usluge jer smatramo da su povoljni prijevodi uz vrhunsku kvalitetu rijetkost, i kao takvi bitan čimbenik dostupnosti naše usluge vama kao krajnjem korisniku.

CIJENE

Prijevod se naplaćuje po kartici teksta. Jedna kartica iznosi 1500 znakova prevedenog teksta s razmacima. Konačna cijena prijevoda računa se prema ukupnom broju kartica.

Na cijene se ne obračunava PDV.

USLUGE PREVOĐENJA

Tongue TRANSLATIONS u ponudi imaju usluge ovjerenih prijevoda sa sljedećih jezika:

 • prijevod s engleskog na hrvatski
 • prijevod s njemačkog na hrvatski
 • prijevod s talijanskog na hrvatski
 • prijevod s francuskog na hrvatski
 • prijevod s španjolskog na hrvatski
 • prijevod sa slovenskog na hrvatski
 • prijevod s ruskog na hrvatski
 • prijevod s poljskog na hrvatski
 • prijevod s rumunjskog na hrvatski
 • prijevod s turskog na hrvatski
 • prijevod s portugalskog na hrvatski
 • prijevod s češkog na hrvatski
 • prijevod sa srpskog na hrvatski
 • prijevod s bugarskog na hrvatski
 • prijevod s makedonskog na hrvatski
 • prijevod s mađarskog na hrvatski
 • prijevod s nizozemskog na hrvatski

i s hrvatskog na sve prethodno navedene jezike.

DOKUMENTI ZA KOJE JE POTREBAN OVJERENI PRIJEVOD SUDSKOG TUMAČA

Primjeri isprava za koje je potreban ovjereni prijevod sudskog tumača:

 • RODNI LISTOVI
 • VJENČANI LISTOVI
 • SMRTNI LISTOVI
 • PRESUDE O RAZVODU BRAKA
 • SUDSKA RJEŠENJA
 • DIPLOME
 • SVJEDODŽBE
 • POTVRDE O NEKAŽNJAVANJU
 • DEKLARACIJE
 • PRIJEPISI OCJENA
 • OSOBNE ISKAZNICE
 • CERTIFIKATI
 • POTVRDE O PREBIVALIŠTU
 • PUNOMOĆI
 • PUTOVNICE
 • VOZAČKE DOZVOLE
 • IZVADCI IZ SUDSKOG REGISTRA
 • DEKLARACIJE

PONUDA

Tekst koji je potrebno prevesti pošaljite nam putem e-maila i poslat ćemo vam ponudu s cijenom prijevoda.

Tekstove zaprimamo i putem pošte ili dostavom na adresu: